فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
مچ بند / شصت دار با کف


مچ دست از هشت استخوان کوچک تشکیل یافته است که با یکدیگر و با استخوان های ساعد مفصل متعددي را ایجاد مینمایند...کد کالا 1263001 مچ بند شصت دار سایز کوچک باکف سالم 246,400


مفصل مچ مفصل خاصي است که به قدرت و تحرک آن تواماً نیازمندیم و بدلیل همین تنوع وظايف و فعاليتهاي آن، عوارض متعددي نیز بر این ناحیه مرتبط میباشد. آرتروز مفاصل بین استخوان های کوچک مچ‌دست، دردهای ناحیه مچ بدلیل کشیدگی های عضلاني، التهاب تاندون های مرتبط با شصت که از روی ناحیه مچ عبور مینمایند، شکستگی استخوان اسکافوئید که از استخوان های ریز تشکیل دهندهٴ مچ میباشد و تنگی کانال مچ دست C.T.S که میتواند به فشار بر روی عصب مدیان و گزگز یا بی حسی انگشتان منجر گردد، همگی از عوارض ناحیه مچ دست میباشند. بخشی از روند درمان در تمامی موارد فوق الذکر بی‌حرکتی است که منجر به فروکش نمودن درد یا التهاب گردیده، به ترمیم شکستگی کمک مینماید و در نهایت باعث بهبود عملکرد تاندون ها می گردد.

محصولی که تحت عنوان مچ بند/شصت دار با کف در اختیار شماست یکی از محصولات سالم می‌باشد که با محدود کردن و ایجاد بی حرکتی نسبی در ناحیه مچ دست و حرکات انگشت شصت باعث بهبود روند درمان میگردد.

این محصول در موارد ذیل کاربرد دارد:

 

۱- مناسب در دردها و آرتروز مفاصل بین استخوان های کوچک مچ دست که به بی حرکتی نسبی نیاز میباشد.

۲- جهت بی حرکتی مچ و شصت بدلیل التهاب تاندون های عمل کننده بر روی آنها

۳- یک اورتز مناسب پس از بازگشایی گچ مچ دست

۴- قابل استفاده درتنگی کانال مچی

ضمن محافظت از مچ دست، درد را تسکین می دهد و در موارد آسیب دیده از بروز صدمات بیشتر جلوگیری می نماید. بافت نرم و کشسانی این محصول از طریق اعمال فشار مناسب بر روی تاندونهای مچ دست و ایجاد گرما در اطراف مچ و کف دست باعث کاهش تورم و التیام آسیب دیدگی مچ می گردد. خصوصاً برای درمان آرتروزهای شصتی، التهاب تاندون انگشت شصت، کشیدگی تاندون انگشت شصت، استخوان مچ‌دست و مفصل کفی انگشت و آرتروزهای مفصل مناسب است. طراحی آرگونومیک این محصول راحتی استفاده از آن در زمان طولانی را فراهم می نماید. با حفظ گرما و اعمال فشار کم به تسکین درد کمک می‌کند. در موارد آسیب دیدگی تاندون، ورم مفاصل، پیچ خوردگی شصت و... باعث تسریع درمان می شود.

در درجه حرارت پائین قابل شستشو می باشد.

 

مچ بند باکف.jpg

 

کد کالا 1263001 مچ بند شصت دار سایز کوچک باکف سالم 246,400


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674