فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
گاز طبی ساده


گاز طبی ساده سالم از پارچه گاز صددرصد پنبه سفید شده و در محیطی پاکیزه و کاملاً بهداشتی تولید و توسط مرکز تابش گاما (سازمان انرژی اتمی) استریل می گردد...کد کالا 1022103 گاز طبی ساده سالم 16 لا ( نخ نمره 30) 1,864,900
کد کالا 1022003 گاز طبی ساده سالم 16 لا ( نخ نمره 20) 1,505,800
کد کالا 1022013گاز طبی ساده سالم 8 لا ( نخ نمره 20 ) 1,581,300
کد کالا 1022113گاز طبی ساده سالم 8 لا ( نخ نمره 30 ) 1,896,000


گاز طبی سالم با ظرفیت بالای جذب پوششی بسیار مناسب برای بهبود زخم، سوختگی های سطحی می باشد و به سادگی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

گاز طبی سالم بهترین شرایط را برای التیام زخم فراهم می سازد:

-        اجازه تبادل گازهایی مانند اکسیژن، دی اکسیدکربن و بخار آب را می دهد که در فرایند ترمیم زخم کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

 

-        حرارت مناسب را حفظ می نماید. با جلوگیری از تبخیر ترشحات، زخم را از سرد شدن محافظت می‌كند، درجه حرارت 37 درجه سانتی گراد كه بهترین حرارت برای تقسیم سلولی است را ثابت نگه می‌دارد.

 

-        ترشحات اضافی و مضر، میگروارگنیسم ها و سلولهای مرده را بخوبی جذب می نماید. در مراحل ابتدایی ترمیم زخم و در فاز التهابی که ترشحات زخم زیاد است و پانسمان باید بدون نشت و اشباع سریع باشد، ترشحات را كنترل می كند.

 

-         زخم را از آسیب مكانیكی محافظت می كند. گاز طبی سالم زخم را از تروما، باكتری، اشعه فوق بنفش و سایر عوامل آزار دهنده حفظ می نماید.

 

-       قابل استریل شدن می باشد.

 

درصورت وجود زخم هاي باز، از گاز طبی سالم همراه بامحلول هاي ضدعفوني كننده جهت تميز كردن سطح زخم استفاده مي شود. همچنين از گازهاي طبی سالم براي حفاظت تاول، زخمهاي باز و بريدگي ها نيز استفاده مي گردد.

این محصول در انواع مختلف از لحاظ نمره نخ (30 و 20) و ابعاد 10 * 10 سانتیمتر و تعداد لایه های 8 لا و 16لا عرضه می گردد.


گازطبی ساده.jpg


کد کالا 1022103 گاز طبی ساده سالم 16 لا ( نخ نمره 30) 1,864,900
کد کالا 1022003 گاز طبی ساده سالم 16 لا ( نخ نمره 20) 1,505,800
کد کالا 1022013گاز طبی ساده سالم 8 لا ( نخ نمره 20 ) 1,581,300
کد کالا 1022113گاز طبی ساده سالم 8 لا ( نخ نمره 30 ) 1,896,000


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674