فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل


باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل بگونه ای طراحی شده است که جهت پانسمان و بانداژ انواع زخم های عمومی بطور همزمان و فوری قابل استفاده باشد...کد کالا 1042001 باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل بعرض 5 سانتیمتر 5,600
کد کالا 1042002 باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل بعرض 7.5 سانتیمتر 10,400
کد کالا 1042003 باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل بعرض 10 سانتیمتر 13,800


باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل پوشش حفاظتی زخم است، كه به منظورهای مختلفی از قبیل: محافظت از زخم در طول مدت التیام، جذب خون و ترشحات زخم، جلوگیری از آلودگی بیشتر زخم، نگهداری داروی زخم و كاهش درد انجام می‌گیرد. این نوع باندها به سبب خاصیت ارتجاعی طولی و عرضی به گونه ای طراحی شده که جهت نگهداری پانسمان ها بخصوص در نواحی خمیده بدن استفاده می گردد، به خوبی شکل اعضاء بدن را گرفته و اجازه حرکت آزاد را به آنها می دهد، بدون اینکه فشار قابل توجهی بر سطح زیر باند وارد نماید. این نوع باندها بخصوص در مفاصل و نواحی خمیده بدن برای ثابت و بدون لغزش نگهداشتن پانسمان استفاده می گردند و نباید برای اعمال فشار به کار برده شوند. اجازه تبادل گازهایی مانند اکسیژن، دی اکسیدکربن و بخار آب را می‌دهد که در فرایند ترمیم زخم کمک می کند. حرارت مناسب را حفظ می نماید. باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب سالم با جلوگیری از تبخیر ترشحات، زخم را از سرد شدن محافظت می كند در درجه حرارت 37 درجه سانتیگراد كه بهترین حرارت برای تقسیم سلولی است را ثابت نگه می دارد. باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل زخم را از تروما، باكتری، اشعه فوق بنفش و سایر عوامل آزارنده حفظ می نماید. لبه بافته شده باند از بروز عفونت و یا واکنش بافتی که از بجا ماندن ذرات و الیاف ریز پانسمان ایجاد می گردد، جلوگیری می کند. بمنظور صرفه جویی و استفاده مناسب، در عرض های مختلف عرضه می گردد.

 باندپانسمان  جاذب.jpg

 

کد کالا 1042001 باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل بعرض 5 سانتیمتر 5,600
کد کالا 1042002 باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل بعرض 7.5 سانتیمتر 10,400
کد کالا 1042003 باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل بعرض 10 سانتیمتر 13,800


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674