فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
لانگ گاز حاوی نخ باریم


لانگ گاز حاوی نخ باریم سالم از پارچه گاز صددرصد پنبه سفید شده و در محیطی پاکیزه و کاملاً بهداشتی تولید می‌گردد...کد کالا 1024001 لانگ گاز با نخ باریم سالم 30*40 سانتیمتر / دو لا 29,300
کد کالا 1024002 لانگ گاز با نخ باریم سالم 30*40 سانتیمتر / سه لا 41,500
کد کالا 1024003 لانگ گاز با نخ باریم سالم 30*40 سانتیمتر / چهار لا 54,500
کد کالا 1024101 لانگ گاز با نخ باریم سالم 40*50 سانتیمتر / دو لا 38,900
کد کالا 1024102 لانگ گاز با نخ باریم سالم 40*50 سانتیمتر / سه لا 55,300
کد کالا 1024103 لانگ گاز با نخ باریم سالم 40*50 سانتیمتر / چهار لا 72,400
کد کالا 1024201 لانگ گاز با نخ باریم سالم 50*70 سانتیمتر / دو لا 62,900
کد کالا 1024202 لانگ گاز با نخ باریم سالم 50*70 سانتیمتر / سه لا 89,400
کد کالا 1024203 لانگ گاز با نخ باریم سالم 50*70 سانتیمتر / چهار لا 117,000


لانگ گاز حاوی نخ باریم در اطاقهای عمل جراحی و جهت جمع آوری ترشحات جراحی ها بکار می روند. وجود نخ باریم در بافت گاز بمنظور کنترل نهایی جراحی ها بسبب نشان داده شدن در رادیوگرافی بکار می‌رود.

 

این محصول در اندازه ها و تعداد لایه های مختلف تولید و قابل عرضه می باشد.

 

لانگ گاز.jpg


کد کالا 1024001 لانگ گاز با نخ باریم سالم 30*40 سانتیمتر / دو لا 29,300
کد کالا 1024002 لانگ گاز با نخ باریم سالم 30*40 سانتیمتر / سه لا 41,500
کد کالا 1024003 لانگ گاز با نخ باریم سالم 30*40 سانتیمتر / چهار لا 54,500
کد کالا 1024101 لانگ گاز با نخ باریم سالم 40*50 سانتیمتر / دو لا 38,900
کد کالا 1024102 لانگ گاز با نخ باریم سالم 40*50 سانتیمتر / سه لا 55,300
کد کالا 1024103 لانگ گاز با نخ باریم سالم 40*50 سانتیمتر / چهار لا 72,400
کد کالا 1024201 لانگ گاز با نخ باریم سالم 50*70 سانتیمتر / دو لا 62,900
کد کالا 1024202 لانگ گاز با نخ باریم سالم 50*70 سانتیمتر / سه لا 89,400
کد کالا 1024203 لانگ گاز با نخ باریم سالم 50*70 سانتیمتر / چهار لا 117,000


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674