فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
گاز طبی با نخ باریم


گاز طبی با نخ باریم سالم از پارچه گاز صددرصد پنبه سفید شده و در محیطی پاکیزه و کاملاً بهداشتی تولید و توسط مرکز تابش گاما (سازمان انرژی اتمی) استریل می‌گردد...


کد کالا 1023003گاز طبی با نخ باریم سالم 16 لا ( نخ نمره 20 ) 1,521,000
کد کالا 1023103 گاز طبی با نخ باریم سالم 16 لا ( نخ نمره 30) 1,896,000
کد کالا 1023113 گاز طبی با نخ باریم سالم 8 لا ( نخ نمره 30 ) 1,896,000
کد کالا 1023013 گاز طبی با نخ باریم سالم 8 لا ( نخ نمره 20 ) 1,597,100گاز طبی با نخ باریم سالم با ظرفیت بالای جذب پوششی بسیار مناسب برای بهبود زخم، سوختگی‌های سطحی می باشد و به سادگی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

گاز طبی با نخ باریم سالم بهترین شرایط را برای التیام زخم فراهم می سازد:

-        اجازه تبادل گازهایی مانند اکسیژن، دی اکسیدکربن و بخار آب را می دهد که در فرآیند ترمیم زخم کمک می کند.

 

-        حرارت مناسب را حفظ می نماید. با جلوگیری از تبخیر ترشحات، زخم را از سرد شدن محافظت می‌كند، درجه حرارت 37 درجه سانتی گراد كه بهترین حرارت برای تقسیم سلولی است را ثابت نگه می‌دارد.

 

-        ترشحات اضافی و مضر، میگروارگنیسم ها و سلولهای مرده را بخوبی جذب می نماید. در مراحل ابتدایی ترمیم زخم و در فاز التهابی که ترشحات زخم زیاد است و پانسمان باید بدون نشت و اشباع سریع باشد، ترشحات را كنترل می كند.

 

-         زخم را از آسیب مكانیكی محافظت می كند. گاز طبی سالم زخم را از تروما، باكتری، اشعه فوق بنفش و سایر عوامل آزار دهنده حفظ می نماید.

 

-       قابل استریل شدن می باشد.

 

گاز طبی با نخ باریم در اطاقهای عمل جراحی و جهت جمع آوری ترشحات جراحی ها بکار می روند. وجود نخ باریم در بافت گاز بمنظور کنترل نهایی جراحی ها بسبب نشان داده شدن در رادیوگرافی بکار می رود.

 گاز طبی.jpg


کد کالا 1023003گاز طبی با نخ باریم سالم 16 لا ( نخ نمره 20 ) 1,521,000
کد کالا 1023103 گاز طبی با نخ باریم سالم 16 لا ( نخ نمره 30) 1,896,000
کد کالا 1023113 گاز طبی با نخ باریم سالم 8 لا ( نخ نمره 30 ) 1,896,000
کد کالا 1023013 گاز طبی با نخ باریم سالم 8 لا ( نخ نمره 20 ) 1,597,100


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674