فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
باندكشي با فشار کم


باند کشی بسبب فشار یکنواخت بر سطح زیر باند، تورم و درد را کاهش داده و از پیشرفت التهاب جلوگیری می کند. بانداژ، موضع آسیب دیده را ازصدمات بيشتر محافظت كرده ضمن اينكه اجازه حركات دردامنه مناسب و كنترل شده را مي دهد. در كاهش تورم و تسريع روند ترميم نقش مهمي ايفاء مي كند...کد کالا 1141001 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 5 سانتیمتر 24,700
کد کالا 1141002 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 7.5 سانتیمتر 37,100
کد کالا 1141003 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 10 سانتیمتر 49,400
کد کالا 1141004 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 15 سانتیمتر 74,200
کد کالا 1141005 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 20 سانتیمتر 99,000


به سبب ایجاد فشار کم، در درمان حاد و مزمن وریدی (واریس)، برطرف کردن تورم، تسهیل جریان خون و... مورد استفاده قرار می گیرند. در مدت طولانی قابل استفاده بوده، هنگام خواب و استراحت نیازی به باز کردن آن نیست. افزایش فشار بر سطح زیر این نوع باندها بطور مستقیم با تعداد لایه های بکار رفته و نیرویی که در باندپیچی بکار می رود متناسب است. این نوع باندها توانایی ایجاد و حفظ نیروی فشاری کم بر سطح زیر باند را دارند. برای مثال تا حداکثر 27 کیلو پاسکال (20 میلیمتر جیوه) بر روی 23 سانتیمتر از محیط مدور (پا) هنگامیکه با 50% همپوشانی بکار می روند.

 

باندکشی بافشارکم.jpg

کد کالا 1141001 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 5 سانتیمتر 24,700
کد کالا 1141002 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 7.5 سانتیمتر 37,100
کد کالا 1141003 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 10 سانتیمتر 49,400
کد کالا 1141004 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 15 سانتیمتر 74,200
کد کالا 1141005 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 20 سانتیمتر 99,000


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674