فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
باند لوله اى


این باند را می توان در هر جهت برش داد بدون اینکه در رفتگی در آن مشاهده گردد. این باند کاملاً بر موضع مورد نظر ثابت شده و منطبق با شکل آناتومی بدن، بدون اعمال فشار و یا جمع شدن خون بر آن ناحیه قرار می گیرد...کد کالا 1091003 باند لوله ای سالم شماره سه 68 سوزنه 336,000
کد کالا 1091005 باند لوله ای سالم شماره پنج 114 سوزنه 665,300


این باند بمنظور نگهداشتن گازهای پانسمان در موضع، تنفس راحت تر بخش آسیب دیده از جمله سر، تنه، قسمت های انتهایی بدن و انگشتان استفاده می شود و در سایزها و اندازه های مختلف موجود است. بدون چین خوردگی بر روی قسمت های مختلف بدن کشیده شده و از ایجاد لغزش باند جلوگیری نموده، علیرغم کشش بالا باعث ایجاد فشار و آزار فرد نمی گردد. این باند طوری بافته شده که اگر قسمتی از آن آزاد باقی بماند پاره نشده و یا در نمی رود. هنگام تعویض پانسمان و یا معاینه زخم کافی است که بخشی از آن را بلند کرده و یا کمی آن را عقب بکشیم به همین دلیل این باند برای مراقبت های خانگی مناسب می‌باشد. بافت شبکه ای این باند از الیاف نازک پلی آمید پوشیده شده از نخ های لاستیکی و پلی آمید تاخورده بافته شده است. این محصول قابل شستشو می باشد.

tublarpack.jpg

tublareleman.jpg

باندلوله ای.jpg

کد کالا 1091003 باند لوله ای سالم شماره سه 68 سوزنه 336,000
کد کالا 1091005 باند لوله ای سالم شماره پنج 114 سوزنه 665,300


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674