فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
کمربند طبی لومبوساکرال


کمربند چسبی لومباساکرال به منظور کاهش کشش و فشار به ناحیه ستون فقرات استفاده می گردد. همچنین از این کمربند برای جلوگیری از آسیب ناحیه اتصال استخوان ساکرال و مهره کمری استفاده می شود...کد کالا 1211001 کمربند طبی لومباساکرال سالم سایز کوچک 1,478,400
کد کالا 1211002 کمربند طبی لومباساکرال سالم سایز بزرگ-خیلی بزرگ 1,478,400


     

مانع مناسبی جهت خطر ابتلاء به دیسک کمر بوده و از ستون فقرات محافظت می کند. در قسمت پشت و پهلوها دارای 4 آتل نرم و ارتجاعی متناسب با انحنای ستون فقرات و فرم انحنای کمر طراحی شده است کمربند چسبی لومباساکرال سالم از نظر آناتومی سازگار با بدن طراحی شده و ضمن ایجاد فشار مناسب جهت عقب نگه داشتن شکم با گرم نگهداشتن موضع سبب تسریع روند بهبود و کاهش درد می‌گردد.

موارد تجويز:

 

-          سل مهره های کمر

-          آرتریت و روماتوئید کمر

-          استئو آرتریت مهره های کمر

-          فتق شديد ديسك بين مهره هاي كمر

-          لغزش مهره هاي كمر

-          شكستگي مهره هاي كمر

 

 

مفاصل كمر با داشتن تحرك بسيار و تحمل وزن اندام فوقاني همه گاه در معرض انواع صدمات و آسيبهاي جدي قرار دارند. افزايش سن تغييراتي را درشكل مهره هاي ستون فقرات ايجاد مي نمايد، اين عارضه سائيدگي مهره اي ناميده ميشود و عامل ايجاد آرتروز ستون فقرات ميباشد. مهره هاي ستون فقرات كمري بواسطه ديسكهاي بين مهره اي با يكديگر مفصل ميشوند. تنشهاي ناشي از حمل و نقل اجسام سنگين و خمشهاي ناصحيح از ناحيه كمر ميتوانند موجب بيرون زدگي ديسك از فضاي بين مهره اي گردند. اين عارضه عامل فشار بر روي ريشه هاي عصب سياتيك و بروز درد انتشاري بر روي اعضاي اندام تحتاني ميگردد، گرفتگي ماهيچه هاي ناحيه كمر نيز از ديگر علل دردهاي ستون فقرات كمري ميباشد.

کمربند طبی لومباساکرال سالم با انتقال وزن و نيرو به مفصل قوي لگن اندام تحتاني، حركات اضافي كمر را نيز محدود مينمايد بدين ترتيب با حمايت از عضلات ستون فقرات كمري ضمن داشتن آزادي عمل نسبي و مناسب در فعاليتهاي روزانه موجب كاهش درد و جلوگيري از بروز صدمات بيشتر به ستون فقرات كمري ميگردد.

آسیب های ستون فقرات حتما مي بايست زير نظر پزشك متخصص تحت درمان قرار گيرد، کمربندطبی لومباساکرال سالم محصول مناسبي در روند درمان بيماري مي باشد و استفاده از آن بایستی زیر نظر پزشک متخصص تجویز گردد.

 

در درجه حرارت پائین قابل شستشو می باشد.

 

شکم بند چسبی.jpg

کد کالا 1211001 کمربند طبی لومباساکرال سالم سایز کوچک 1,478,400
کد کالا 1211002 کمربند طبی لومباساکرال سالم سایز بزرگ-خیلی بزرگ 1,478,400


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674