فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
گاز طبی استریل در بسته بندی تکی


گاز طبی استریل سالم از پارچه گاز صد در صد پنبه سفید شده ساخته و در محیطی پاکیزه و کاملا" بهداشتی تولید و توسط مرکز تابش گاما ( سازمان انرژی اتمی ایران ) استریل می گردد.


0 ريال


گاز طبی استریل سالم با ظرفیت بالای جذب پوششی بسیار مناسب برای بهبود زخم ، خراش و سوختگی های سطحی می باشد و به سادگی مورد استفاده قرار می گیرد.
گاز طبی استریل سالم زخم را از آسیب مکانیکی محافظت می کند ، مانع از عبور هوا نمی شود و اجازه تبادل اکسیژن و بخار آب را می دهد و بهترین شرایط را برای التیام زخم فراهم می کند.
0 ريال


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674