فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
باند فیکس نوزاد


با حداقل فشار به راحتی کش می آید و متناسب با سایزهای مختلف بر روی بدن ثابت می‌ماند، جهت نگهداری پانسمان استفاده می گردد...کد کالا 1111001 باند فیکس نوزاد سالم 68 سوزنه 53,800


این باندها مانع از حرکت عادی بدن و عبور جریان هوا نمی شوند و قابل شستشو می باشد.

سرجی فیکس سر__1.jpg

کد کالا 1111001 باند فیکس نوزاد سالم 68 سوزنه 53,800


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674