فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
قوزك بند


قوزک بند سالم بر اساس استانداردهای آناتومیک تولید می شود. نوع بافت این محصول، ضمن اعمال فشار مناسب بر روی قوزک و پاشنه پا، بخوبی از مفاصل، رباط ها و ماهیچه های آسیب دیده محافظت نموده و درد را تسکین می‌دهد...کد کالا 1231001 قوزک بند سالم خیلی کوچک 492,800
کد کالا 1231002 قوزک بند سالم کوچک 492,800
کد کالا 1231003 قوزک بند سالم متوسط 492,800
کد کالا 1231004 قوزک بند سالم بزرگ 492,800
کد کالا 1231005 قوزک بند سالم خیلی بزرگ 492,800
کد کالا 1231006 قوزک بند سالم XS...XXL 492,800


برای ضرب خوردگی های شدید قوزک، کشیدگی مفاصل، پیچیدگی پا و برای در رفتگی پا استفاده می شود. بمنظور پیشگیری از صدمات ورزشی، آرتریت روماتوئید، استئو آرتريت مچ پا و مفصل ساب تالار، التهاب فاشياي پلانتار، آسیب های خفیف لیگمانهای مچ پا، جلوگیری از پیچ خوردگی و کشیدگی مفصل پا و پارگی عضله پلانتاریس استفاده می شود. قوزک بند سالم با بافت ظریف و لطیف، وزن سبک و گرم نگهداشتن موضع سبب تسریع روند بهبود می گردد. جریان خون را افزایش می دهد و درد را تسکین می بخشد و انعطاف پذیری پا را ممکن می سازد، باعث تسهیل عملکرد لیگمانهای مچ پا و تقویت عضلات می گردد.  قوزک بند سالم در اندازه های مختلف تولید می گردد. در صورت جراحات جدی بهتر است با پزشک معالج خود مشورت نمائید.

در درجه حرارت پائین قابل شستشو می باشد.

 قوزک.jpg

 

کد کالا 1231001 قوزک بند سالم خیلی کوچک 492,800
کد کالا 1231002 قوزک بند سالم کوچک 492,800
کد کالا 1231003 قوزک بند سالم متوسط 492,800
کد کالا 1231004 قوزک بند سالم بزرگ 492,800
کد کالا 1231005 قوزک بند سالم خیلی بزرگ 492,800
کد کالا 1231006 قوزک بند سالم XS...XXL 492,800


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674