فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
باندكشي با فشار متوسط


باند کشی بسبب فشار یکنواخت بر سطح زیر باند، تورم و درد را کاهش داده و از پیشرفت التهاب جلوگیری می کند. بانداژ، موضع آسیب دیده را ازصدمات بيشتر محافظت كرده ضمن اينكه اجازه حركات دردامنه مناسب و كنترل شده را مي دهد. در كاهش تورم و تسريع روند ترميم نقش مهمي ايفاء مي كند...کد کالا 1142001 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 5 سانتیمتر 33,700
کد کالا 1142002 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 7.5 سانتیمتر 50,600
کد کالا 1142003 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 10 سانتیمتر 67,400
کد کالا 1142004 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 15 سانتیمتر 101,100
کد کالا 1142005 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 20 سانتیمتر 134,800
کد کالا 1145001 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 5 سانتیمتر 33,700
کد کالا 1145002 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 7.5 سانتیمتر 50,600
کد کالا 1145003 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 10 سانتیمتر 67,400
کد کالا 1145004 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 15 سانتیمتر 101,100
کد کالا 1145005 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 20 سانتیمتر 134,800


به سبب ایجاد فشاری متوسط در درمان عروق گشاد شده و کنترل جریان خون و ورم های ناشی از جمع شدن خون در عروق و جراحات ارتوپدی به کار می روند و از تجمع مواد متابولیک در بافت ها و ایجاد تورم جلوگیری نموده، خطر لختگی خون در محل را می کاهد. در مدت زمان طولانی قابل استفاده بوده، هنگام خواب و استراحت نیازی به باز کردن آن نیست. افزایش فشار بر سطح زیر این نوع باندها به طور مستقیم با تعداد لایه های بکار رفته و نیرویی که در باند پیچی بکار می رود متناسب است. این نوع باندها توانایی ایجاد و حفظ نیروی فشاری متوسط بر سطح زیر باند را دارند. برای مثال تا حداکثر 40 کیلو پاسکال (30 میلیمتر جیوه) بر روی 23 سانتیمتر از محیط مدور (پا) هنگامیکه با  50 % همپوشانی به کار می روند.

 


باندکشی.jpg


کد کالا 1142001 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 5 سانتیمتر 33,700
کد کالا 1142002 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 7.5 سانتیمتر 50,600
کد کالا 1142003 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 10 سانتیمتر 67,400
کد کالا 1142004 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 15 سانتیمتر 101,100
کد کالا 1142005 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 20 سانتیمتر 134,800
کد کالا 1145001 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 5 سانتیمتر 33,700
کد کالا 1145002 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 7.5 سانتیمتر 50,600
کد کالا 1145003 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 10 سانتیمتر 67,400
کد کالا 1145004 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 15 سانتیمتر 101,100
کد کالا 1145005 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 20 سانتیمتر 134,800


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674