فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
باندكشي با فشار زیاد


باند کشی بسبب فشار یکنواخت بر سطح زیر باند، تورم و درد را کاهش داده و از پیشرفت التهاب جلوگیری می کند. بانداژ، موضع آسیب دیده را ازصدمات بيشتر محافظت كرده ضمن اينكه اجازه حركات دردامنه مناسب و كنترل شده را مي دهد. در كاهش تورم و تسريع روند ترميم نقش مهمي ايفاء مي كند...کد کالا 1143001 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 5 سانتیمتر 38,900
کد کالا 1143002 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 7.5 سانتیمتر 58,100
کد کالا 1143003 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 10 سانتیمتر 77,500
کد کالا 1143004 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 15 سانتیمتر 116,400
کد کالا 1143005 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 20 سانتیمتر 155,200


 جهت ایجاد کشش به نیروی زیاد دارند، از اینرو بر سطح زیر باند فشار زیادی می‌آورند. پیوندهای پوستی، اسکارهای التیامی و مواضع برداشت شده پوست در اندام تحتانی (سوختگی های عمیق) ممکن است دچار شکاف و شکستگی گردند. لذا جهت جلوگیری از پارگی پوست و همچنین جهت جلوگیری از ایجاد ضایعات اضافی پوست که گاهاً بیش از یک سال طول درمان دارد، از این نوع باندها استفاده می گردد و عموماً جهت ایجاد فشردگی قوی و یکنواخت برای درمان و پیشگیری از بیماری ها و اختلالات وریدی و صدمات ارتوپدی پس از اعمال جراحی و درمان آسیب ها بخصوص آسیب های ورزشی و... بکار می روند. افزایش فشار بر سطح زیر این نوع باندها به طور مستقیم با تعداد لایه های بکار رفته و نیرویی که در باند پیچی بکار می رود متناسب است. این نوع باندها توانایی ایجاد و حفظ نیروی فشاری زیاد بر سطح زیر باند را دارند. برای مثال تا حداکثر 53 کیلو پاسکال (4 میلیمتر جیوه) بر روی 23 سانتیمتر از محیط مدور (پا) هنگامیکه با 50% همپوشانی بکار می روند. 

شماره کالا

نوع محصول

مشخصات

رنگ

بسته بندی

واحد

جعبه

کارتن

1143-001

باندکشی با فشار زیاد

عرض 5 سانتی متر- طول 450 سانتی متر

نارنجی

رول

24

384

1143-002

عرض 7.5 سانتی متر- طول 450 سانتی متر

16

256

1143-003

عرض 10 سانتی متر- طول 450 سانتی متر

12

192

1143-004

عرض 15 سانتی متر- طول 450 سانتی متر

8

128

1143-005

عرض 20 سانتی متر- طول 450 سانتی متر

6

96

کد کالا 1143001 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 5 سانتیمتر 38,900
کد کالا 1143002 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 7.5 سانتیمتر 58,100
کد کالا 1143003 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 10 سانتیمتر 77,500
کد کالا 1143004 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 15 سانتیمتر 116,400
کد کالا 1143005 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 20 سانتیمتر 155,200


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674