فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
ژل لوبریکانت


ژل لوبریکانت سالم محصولی شفاف و قابل حل در آب می باشد. بدون هیچگونه اثر چربی جهت نرم و لغزنده کردن موضع بخصوص هنگام معاینات مخاطی در بیماریهای زنان، جراحی ها، الکتروتراپی سیستوسکپی، آندوسکوپی، رکتوسکوپی، سونداژ و دیگر آزمایشات با دستگاه ها و وسایل طبی ( الکترو کاردیوگرافی، الکترو آنسفالوگرافی، سونوگرافی، اکوگرافی و...) مورد استفاده قرار می گیرد...کد کالا 1181001 ژل لوبریکانت سالم تیوپ 85 گرمی 110,900
کد کالا 1181003 ژل لوبریکانت سالم گالن 1 لیتری 280,000
کد کالا 1181004 ژل لوبریکانت سالم گالن 5 لیتری 1,269,000


این ژل هیچگونه آسیبی به بافت بدن نرسانده و در آزمایشات با وسایل طبی کوچکترین صدمه ای به وسایل لاستیکی، فلزی، الیاف طبیعی و مصنوعی نمی رساند و به آسانی با حوله یا دستمال مرطوب پاک می شود. ژل لوبریکانت سالم نرم کننده، لغزنده و هدایت کننده قوی جریان الکتریکی می باشد. ژل لوبریکانت سالم فاقد نمک، الکل و اسانس است و ایجاد حساسیت و آلرژی نمی کند.

شرایط نگهداری: در دمای زیر 30 درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.

 

ژل لوبریکانت.jpg

کد کالا 1181001 ژل لوبریکانت سالم تیوپ 85 گرمی 110,900
کد کالا 1181003 ژل لوبریکانت سالم گالن 1 لیتری 280,000
کد کالا 1181004 ژل لوبریکانت سالم گالن 5 لیتری 1,269,000


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674